Kunsthal Aarhus' programme 2017-18 is supported by:

Aarhus Kommune
Statens Kunstfond
Ny Carlsbergfondet
Bikubenfonden
Knud Højgaards Fond
Det Obelske Familiefond 
Office for Contemporary Art Norway
Novo Nordisk